מחברת 3 - list comprehension vs generator comprehension

שלומות,
אולי בהיתי בחומר יותר מדי זמן ואני כבר לא רואה בעיניים. אבל אני לא ממש מבינה את ההבדל בין השניים.

רשימה: long_names = [name for name in names if len(name) > 12]
גנרטור(?): line_lengths = (len(line) for line in states.splitlines() if line.strip())

אני לא כל כך מבינה את ההבדל בנראות ובשימוש, אשמח להרחבה ולדיוק בהבדלים.

הנראות: סוגריים מרובעים במקום עגולים, זה כל ההבדל
שימוש – מה ההבדל בין list לבין generator iterator?

אוי לא, אני לא מאמינה שאני בוהה בזה שעות ולא ראיתי את הסוגריים העגולים :tired_face:
וואו, טוב, אלף סליחות.

שטויות, קורה.
האם גם ההבדל במבנה שחוזר מ־list comprehension לבין המבנה שחוזר מ־generator comprehension מובן לך?

כן, כן. חשבתי שאם אופן הכתיבה זהה, אולי הסביבה שבה משתמשים בה היא שונה אבל לא רלוונטי.
שוב תודה!

לייק 1