מחברת 2 - פונקציית subtrs

במחברת 2 בדוגמאות לפונקציית substr:

SELECT substr('Piposh', 1, -3);

לא הבנתי למה בדוגמא הזאת לא מוחזר התו הראשון “P”?

לייק 1

מאותה הסיבה שב־SELECT substr('Piposh', 2, -1); מחוזר רק P – כש־Z שלילי לא לוקחים את האות ש־Y מצביע עליה

2 לייקים