צב שלוח - מחברת 2 שבוע 7

מה קורה במידה ולuser יש 4 הודעות כש2 כבר נקראו ומבקשים לקרוא 3 הודעות.
האם מחזירים את כל הרשימה כי לא הגעתי לכמות הבקשה (היו רק 2 שלא נקראו ולא 3) או מחזירים רק 2 הודעות?

אם הוא מבקש 3 אבל יש רק 2… מחזירים לו רק 2 :slight_smile: