שבוע 2- מחברת 4 לגבי שיוויון באיברים

לא מבין למה אני מקבל True על
rabanim[-1] == rabanim[0] or rabanim[-1] == rabanim[1] or rabanim[-1] == rabanim[2] or rabanim[-1] == rabanim[3]

האיבר האחרון שונה מכל השאר

תוכל להדביק פה הדפסה של התוכן של rabanim?

rabanim = [‘Rashi’, ‘Maimonides’, ‘Nachmanides’, ‘Rabbeinu Tam’]

גם זה לא ברור לי:
[[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]][0][-1] * 5

חשוב על כמה איברים יש כאן, ומה המיקום של האחרון שבהם

אוקיי. הבנתי עכשיו. תודה.
מה לגבי : [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]][0][-1] * 5
אני לא מבין מה יש פה

נסה לקרוא את זה כמו פייתון – תתחיל מהסוגריים הראשונים ותבין מה אומר הביטוי.
כשהבנת, עבור לסוגריים שאחרי – מה הן אומרות? איך הן קשורות לביטוי הראשון? מה הן מנסות להשיג ממנו?
תמשיך ככה עד שסיימת לעבור על הביטוי.