מחברת 2 - חשבון למתחילים 1 עזרה!

היי,
למה כשאני מריצה את הקוד הוא מדפיס לי " answer"
ולא מחשב את לי את התרגיל ?

נראה שבגלל כשכתבת print בסוגריים הכנסת את answer עם גרשיים (אז הוא מופיע בתור מחרוזת - נצבע באדום), כדי שיחשב את התרגיל את צריכה להכניס אותו בלי הגרשיים (אז הוא יופיע בתור המשתנה שהגדרת בתנאי הרלוונטי).

2 לייקים

כן, זאת הייתה הבעיה. תודה רבה!!! עכשיו עובד

לייק 1